Przeszkody do agility ZA DARMO! Jak to możliwe?

Tak, tytuł brzmi przewrotnie, ale wcale nie jest pozbawiony sensu. Są pewne sposoby, których wdrożenie może sprawić, iż zakup toru/przeszkód do agility nie obciąży wcale naszego porfela. Do zbadania sprawy skłoniły nas głosy naszych wielu klientów, które na zamówiony w Sport4dog sprzęt uzyskały finansowanie z Urzędu Pracy, dzięki czemu – jakby nie patrzeć - nie płaciły za niego „z własnej kieszeni".

O co w tym wszystkim chodzi i jak to możliwe?

Sprawa pozyskania finansowania na przeszkody agility może i nie jest taka prosta i oczywista, ale z pewnością warta rozważenia i zweryfikowania. Nie jedna osoba marzy przecież o własnym torze, placu do treningów, rozwijaniu umiejętności, uczeniu innych itd. (a sprzęt od Sport4dog świetnie się do tego nadaje :-)  ). Kluczową sprawą w takim przedsięwzięciu jest status zawodowy zainteresowanej osoby. Ale po kolei.

„Wirtualny Doradca” Mazowieckiego Urzędu Pracy informuje zainteresowanych w następujący sposób:

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – są to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą na rynku pracy.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:
- Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
- Absolwent Centrum Integracji Społecznej lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej.
Otrzymane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i terminem wskazanym w umowie.

Pamiętaj:
Otrzymane środki wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie do 30 dni, od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.
Osoba, która chce otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji.

Pamiętaj:
Uzyskanie dotacji uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie zostaje uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny spełnia warunki określone w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA!
Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim.

O dodatkową pomoc i szczegółowe informacje zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Urzędu w Pracy w Warszawie. Pani Beata Juszczyk - Doradca zawodowy w Zespole ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości – tak opisuje możliwość ubiegania się o wsparcie:

Dotacje nie są przyznawane w trybie ciągłym do wyczerpania środków, tylko w ściśle określonych terminach, gdy ogłoszony jest konkurs. Tak więc w urzędach pracy należy szukać informacji o aktualnych bądź planowanych naborach. Teoretycznie wniosek o dotację można składać w urzędzie właściwym ze względu miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności, jednak w praktyce większość urzędów udziela dotacji wyłącznie „swoim” bezrobotnym, a więc osobom, które mają meldunek stały bądź czasowy na terenie działania urzędu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ktoś nie ma żadnego miejsca zameldowania. Zawsze powinno być to napisane w regulaminie przyznawania środków, a ten każdy urząd pracy ma swój. Zapisy w regulaminach mogą się różnić, dlatego zawsze należy sprawdzić, jakie zasady obowiązują w pup, w którym osoba chciałaby się ubiegać o dotację.

Skąd Urzędy Pracy mają środki na finansowanie takich projektów?

Jednym ze źródeł jakim dysponują Urzędy Pracy są dotacje unijne, w ramach których wparcie finansowe może pochodzić np. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działalnie 1.1, które kierowane jest wyłącznie do osób przed ukończeniem 30 r.ż. W każdym przypadku maksymalna wysokość dotacji, o jaką można się ubiegać, to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 25 tys. zł, chociaż np. Urząd Pracy m.st. Warszawy już drugi rok z rzędu obniża maksymalną wartość dotacji, o którą można się starać do 16 tys. zł.

Innym źródłem finansowania projektów przez Urzędy Pracy jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego działanie 8.1., gdzie o środki mogą starać się osoby powyżej 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co w praktyce oznacza, że trzeba spełniać jeden z warunków: być osobą powyżej 50 r.ż. lub niepełnosprawną lub z niskimi kwalifikacjami (najwyżej wykształcenie średnie) lub długotrwale bezrobotną (powyżej 12 miesięcy) lub kobietą. Co ważne urząd nie musi wcale kierować wsparcia do wszystkich tych grup, a wybrać sobie jakąś zawężoną, np. osoby pow. 50 roku życia – dodaje Beata Juszczyk z WUP.

Podsumowując, faktycznie istnieje możliwość pozyskania finansowania na przeszkody do agility, a zatem do zbudowania własnego toru „za darmo”. Jasne jest, że ma to sens, gdy faktycznie wiążemy naszą przyszłość z działalnością zawodową ściśle powiązaną z pracą z psami. Istotne jest, iż zakupione przeszkody nie muszą przecież służyć wyłącznie przygotowaniu do zawodów, ale - co częste - stanowić wsparcie przy pracach behawiorystycznych z psami, z tresurą czy "układaniem" czworonogów. Jeśli więc ktoś z Was marzy o takiej pracy, chciałby szkolić psy oraz ich właścicieli, trenować agility itp., niech koniecznie rozważy drogę wyznaczoną przez UP. Być może start przedsięwzięcia okaże się łatwiejszy (i co ważne tańszy).

Wszelkich szczegółowych informacji na temat terminów i zasad przyznawania dotacji należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy. Dla przykładu zasady przyznawania dotacji i wniosek obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy http://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Nas bardzo cieszy powyższa inicjatywa UP. To super sprawa, że dotacje dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie zamykają się wyłącznie na tradycyjne projekty (fryzjer, sklep, hydraulik, fotograf itp.). Okazuje się bowiem, że taka - bądź co bądź - nisza jaką są treningi z psami, w tym ćwiczenia agility, także potrafią zdobyć przychylność UP i zyskać wsparcie finansowe.

Wszystkim zainteresowanych tematem życzymy powodzenia w skutecznych kontaktach z UP. Jeśli uda Wam się przejść przewidziane w regulaminach procedury to dawajcie znać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na naszym FB. Jeśli moglibyśmy Was jakoś wesprzeć w procesie zmagania się z urzędowymi procedurami (np. przesłać szacunkowe wyceny do wniosków o dotacje) to także jesteśmy do dyspozycji.